Losy absolwentów

Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów, którzy opuścili jej mury. Dzięki temu mamy możliwość obserwowania, jakie uczelnie wybierają nasi byli wychowankowie oraz ewentualnego modyfikowania programu nauczania pod odpowiednim kątem. Losy absolwentów to jednak także fascynująca lektura (o ile ktoś lubi wykresy), gdyż każda cyferka obrazuje iluśtam młodych ludzi, którzy zdecydowali się wybrać taką, a nie inną ścieżkę życiową. Za coroczne opracowanie losów absolwentów odpowiada prof. Małgorzata Garbulińska oraz uczniowie.

Oto zestawienia poszczególnych roczników:

Losy absolwentów rocznika 2014/2015

Losy absolwentów rocznika 2013/2014

Losy absolwentów rocznika 2012/2013

Losy absolwentów rocznika 2011/2012

Losy absolwentów rocznika 2010/2011

Losy absolwentów rocznika 2009/2010

Losy absolwentów rocznika 2008/2009

Losy absolwentów rocznika 2007/2008

Losy absolwentów rocznika 2006/2007

Losy absolwentów rocznika 2005/2006

Losy absolwentów rocznika 2004/2005

Losy absolwentów rocznika 2003/2004

Losy absolwentów starszych roczników