Wewnętrzna próbna matura z kilku przedmiotów rozszerzonych

10.03.2020, 15:34

Wewnętrzna próbna matura z chemii (klasy F,G,H), biologii(klasy F,G,H), geografii(klasy B,E), historii (klasy D,I), WOS-u (klasy D,I) i matematyki (klasy C,F,G).

Informujemy że w poniedziałek 16.03.2020 r.i we wtorek 17.03.2020 r. od godz. 7.55 do 10.55 zaplanowana jest próbna matura z w/w przedmiotów na poziomie rozszerzonym (oprócz matematyki)dla zainteresowanych i zapisanych uczniów. Próbna matura z matematyki odbędzie się 17.03.2020 r. od godz. 10.55.

Lista uczniów będzie opublikowana niżej a hasło dostępu przesłane wiadomością przez e-dziennik.

przedmiot data lista UWAGI
chemia – pr 16.03.2020 r. lista Uczniowie klasy 3d i 3f, którzy nie będą pisać matury przychodzą na godz. 10.55. Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje wg planu.
historia – pr 16.03.2020 r. lista Uczniowie klasy 3d i 3f, którzy nie będą pisać matury przychodzą na godz. 10.55. Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje wg planu.
biologia– pr 17.03.2020r. lista Uczniowie klasy 3b, 3e , 3f, 3g, którzy nie będą pisać matury przychodzą na godz. 10.55. Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje wg planu.
geografia – pr 17.03.2020 r. lista Uczniowie klasy 3b, 3e , 3f, 3g, którzy nie będą pisać matury przychodzą na godz. 10.55. Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje wg planu.
matematyka – pr 18.03.2020 r. lista Uczniowie z klas C,G,F, którzy nie piszą matury po 10.55 są zwolnieni do domu