Ostatnia wiadomość

09.04.2020, 09:01

Jako administratorowi przypadła mi zaszczytna rola napisania ostatniej wiadomości na www.loken.pl w chwili gdy strona przechodzi do historii szkoły jako archiwalna strona internetowa.
W październiku 2006 r. kiedy startowaliśmy z serwisem nikt z nas twórców i odbiorców witryny nie przewidywał, że będzie nam służyła przez 14 lat. Jak każdy z nas w tym czasie – postarzała się, ale do dziś nie straciła nic ze swojej witalności i siły przekazu.

Składam serdeczne podziękowania inicjatorowi projektu -Tomaszowi Jędrzejewskiemu

Andrzej Wnuk