Innowacyjna szkoła we wspólnej Europie

Projekt zrealizowany przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji,

Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

„Innowacyjna szkoła we wspólnej Europie”

okres 1.08.2019 - 31.07.2021

Grupa nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli przystąpiła do projektu „Innowacyjna Szkoła we wspólnej Europie”. Projekt ten obejmuje okres 31.12.2019 – 30.12.2020. Głównym jego celem jest kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej zapoczątkowana w roku 2016. To umożliwi nawiązanie kontaktów ze szkołami z zagranicy i pozwoli na wymianę doświadczeń z innymi krajami Europy.
Podczas projektu nauczyciele będą realizować różne cele:
- udoskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli języka angielskiego poprzez udział w szkoleniach kulturoznawczych i związanych z technologią informacyjną
- kontynuacja szkolenia w języku angielskim w przypadku nauczycieli różnych przedmiotów
- lepsze i swobodniejsze posługiwanie się językiem angielskim na forum międzynarodowym, podczas spotkań z zagranicznymi gośćmi w naszej szkole
- reprezentowanie naszej szkoły na arenie międzynarodowej w przypadku dyrekcji
- lepsze przygotowanie się do swoich lekcji korzystając z anglojęzycznych zasobów internetowych
- wzbogacenie informacji przekazywanych uczniom poprzez poznanie kultury obcojęzycznej, ale też wzmocnienie współpracy z nauczycielami innych przedmiotów poprzez tworzenie bloków między przedmiotowych
- w przypadku nauczycieli języka niemieckiego ulepszenie metodyki nauczania języka niemieckiego.
W obecnym projekcie liczba mobilności wyniesie 18 osób. Będą to nauczyciele takich przedmiotów jak: język angielski, język niemiecki, matematyka, geografia, biologia, chemia, przedsiębiorczość oraz dyrekcja szkoły. Nauczyciele chcą się doskonalić dokształcając się językowo, gdyż jest im to pomocne w nauczaniu ich przedmiotu i w kontaktach międzynarodowych.
W trakcie realizacji projektu zorganizowane zostaną wyjazdy na szkolenia kulturoznawcze do Irlandii i Wielkiej Brytanii z naciskiem na Szkocję. Wyjazdy metodyczne odbędą się we Włoszech i Niemczech a językowe na Malcie i w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu kursów nauczyciele otrzymają Mobility Pass oraz paszport językowy.
Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele poznają swoje możliwości i umiejętności, podniosą poziom wiedzy i umiejętności z języka angielskiego. Pobyt w krajach anglojęzycznych zaowocuje dostępem do najnowszych anglojęzycznych publikacji naukowych. Podczas trwania kursu uczestnicy poznają nowych ludzi z innych krajów, zawiążą się nowe przyjaźnie. Nowe znajomości zaowocują wymianą doświadczeń i jeszcze głębszym poznaniem innych narodowości i kultur. Ponadto nauczyciele wzbogacą warsztat pracy o nowe metody nauczania. Wymiana opinii między nauczycielami z innych krajów Europy, ich sposobów przekazywania wiedzy i organizowania zajęć pozwoli na poszerzenie własnego warsztatu pracy. Uczestnicy zdobędą również doświadczenie w realizacji projektów ponadnarodowych. Nawiązanie formalnych i nieformalnych kontaktów przyczyni się do indywidualnych mobilności zagranicznych. Po zakończeniu kursu nauczyciele zmodyfikują programy nauczania i wprowadzą nowe formy przekazywania wiedzy.

Zawartość