Olimpiady przedmiotowe

Zachęcamy uczniów do zapoznani się z zadaniami olimpiad przedmiotowych, które odbywają się dla szkół średnich.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w olimpiadach muszą zgłosić się do nauczyciela uczącego. Nauczyciele są zobowiązani (w przypadku większości olimpiad) do zgłoszenia udziału szkoły w olimpiadzie.

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2016/2017 można sprawdzić TUTAJ

olimpiada strona olimpiady uwagi
LXVII Olimpiada Matematyczna http://www.om.edu.pl/
65. Olimpiada Fizyczna http://www.kgof.edu.pl/ termin wysyłania rozwiązań do 9.10.15 r.
Olimpiada Chemiczna http://www.olchem.edu.pl/ Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy zarejestrować się na stronie olimpiady do dnia 24.10.2015 r.
Olimpiada Geograficzna http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/edycje-olimpiady/aktualnosci/ Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2015 r.
XLV Olimpiada Biologiczna http://www.olimpbiol.uw.edu.pl/?id_dz=398
Olimpiada Informatyczna http://www.oi.edu.pl/l/1/
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego http://www.olijp.pl/
Olimpiada Historyczna http://olimpiadahistoryczna.pl/aktualnosci
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym http://www.owpsw.edu.pl/
Olimpiada Artystyczna http://olimpiada-artystyczna.pl/
Olimpiada Filozoficzna http://ptfilozofia.pl/
Olimpiada Języka Hiszpańskiego http://ojh.edu.pl/
Olimpiada Języka Francuskiego http://www.ojf.org.pl/ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY jest otwarty do środy 30 września
Olimpiada Języka Angielskiego http://www.wsjo.pl/oja/ Do dnia 20 października 2015 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły
Olimpiada Języka Niemieckiego http://www.wsjo.pl/ojn/
Olimpiada Języka Hiszpańskiego http://ojh.edu.pl/


konkursy strona konkursu* uwagi**
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej //http://fundusz.org/konkurs// osiągnięcia konkursu są brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym m.in na studia medyczne na UJ.