Dokumenty szkolne

WZORY DOKUMENTÓW

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WF
Dyrektor szkoły może zwolnić z obecności ucznia na pierwszej lub ostatniej lekcji wf na podstawie zwolnienia lekarskiego powyżej 3 miesięcy (powyżej 50 % nieobecności na lekcjach). Zwolnienie wraz z oświadczeniem rodzica/pełnoletniego ucznia (wzór w załączniku lub na stronie LOKEN) musi być dostarczone do z-cy dyrektora szkoły do dwóch tygodni od daty wystawienia zaświadczenia. Wcześniej uczeń musi pokazać zwolnienie nauczycielowi WF (n-l składa podpis) i higienistce szkolnej.
Po złożeniu do z-cy dyrektora zwolnienia z oświadczeniem ukaże się w dzienniku zapis „z” we frekwencji.

WF - prośba rodzica o zwolnienie z zajęć

Zasady ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ wdż

Rezygnację podpisaną przez rodzica lub pełnoletniego ucznia z zajęć WDŻ składa uczeń do 30 września danego roku szkolnego do wychowawcy klasy. Po złożeniu do wychowawcy pisemnej rezygnacji ukaże się w dzienniku zapis „z” we frekwencji.

WDŻ - rezygnacja rodzica dziecka z udziału w zajęciach

Zasady ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ religii/etyki
W przypadku braku deklaracji uczestnictwa w religii uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie podpisanego przez rodziców/pełnoletniego ucznia oświadczenia o odpowiedzialności za ucznia. Takie oświadczenie składa uczeń do 30 września danego roku szkolnego do z-cy dyrektora szkoły. Po złożeniu pisemnego oświadczenia do z-cy dyrektora ukaże się w dzienniku zapis „z” we frekwencji. Jednocześnie informujemy, że uczeń w dowolnym terminie może ponownie złożyć deklarację woli uczęszczania na lekcję religii.

Wzór w odpowiedzialności za nieobecność na lekcji:

Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje religii, etyki

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

Informacje o PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH można przeglądnąć tutaj

Wykaz podęczników dla klas pierwszych 2019_20

Wielkość: 315071 b, typ: pdf, nazwa: klasy12018.pdf

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy, że we wrześniu w naszej szkole odbędzie się kiermasz używanych podręczników dla uczniów po GIMNAZJUM.
*Uwaga! W przypadku kilku tytułów podręczników - podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PO GIMNAZJUM wersja do wydruku tutaj

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ wersja do wydruku tutaj

Organizacja roku szkolnego

Wielkość: 407778 b, typ: pdf, nazwa: organizacja2018_19.pdf

Organizacja roku szkolnego 2018/19

Kalendarz uroczystości

Wielkość: 340135 b, typ: pdf, nazwa: kalendarz2018_19.pdf

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2018/19

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM

Wielkość: 374448 b, typ: pdf, nazwa: dodatkowe__dni_2018_19.pdf

Dodatkowe wolne dni w roku szkolnym 2018/2019

Statut szkoły 2019

Wielkość: 637704 b, typ: pdf, nazwa: statut19112019.pdf

Statut LO im. KEN ze zmianami z 19.11.2019 r.

WSO z 2019

Wielkość: 398941 b, typ: pdf, nazwa: wso191119.pdf

19.11.2019 r. zostały wprowadzone zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Wewnątrzszkolny System Oceniania ze zmianami z 19.11.2019 r.

Ocena z zachowania

Wielkość: 300316 b, typ: pdf, nazwa: zachowanie_2017.pdf

Kryteria brane pod uwagę podczas wystawiania oceny z zachowania TUTAJ

Zasady organizowania wycieczek

Wielkość: 127062 b, typ: pdf, nazwa: zasady_organizowania_wycieczek_dla_uczni__w.pdf

Zasady organizowania wycieczek
dla uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Stalowej Woli ul. Staszica 5

Groby nauczycieli LO im. KEN

Wielkość: 328034 b, typ: pdf, nazwa: mapa_cmentarza__2012.pdf

1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, dzień pamięci o tych, których nie ma już wśród nas.
Dla tych wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć zmarłych pracowników i nauczycieli naszej szkoły zamieszczamy PLAN CMENTARZA z zaznaczoną lokalizacją ich grobów oraz informację dotyczącą
miejsca pochówku.