Samorząd szkolny

Rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący samorządu szkolnego: Ewa Miazga
Zastępca przewodniczącego samorządu szkolnego : Jakub Mokrzak
Skład samorządu szkolnego :
Karolina Tofil
Norbert Szwedo
Angelika Łukanty
Julia Cymerys
Sebastian Michalski