Część 3

Od 1 września 1985r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Stanisław Turek, nauczyciel geografii, a jego zastępcami są: mgr Stanisław Ordon i od 1986r. Jacek Czech. Pod ich kierownictwem szkoła kontynuuje wysoki poziom nauczania, osiąga duże sukcesy w olimpiadach (67 laureatów i finalistów), a jej absolwenci zdają egzaminy na wyższe uczelnie. 15 i 16 października 1988r. szkoła bardzo uroczyście obchodzi jubileusz 50-lecia swego istnienia. W uroczystościach biorą udział absolwenci wszystkich roczników, nauczyciele i zaproszeni goście, przedstawiciele władz miasta, poseł na Sejm, wojewoda i kurator. Jubileusz ten uświetniła akademia w auli Zespołu Szkół Zawodowych HSW, podczas której dyr. Stanisław Turek przedstawił rys historyczny osiągnięć nauczycieli i uczniów w ciągu 50 lat działalności szkoły, nauczyciele otrzymali nagrody, sławni absolwenci - medale "Zasłużony dla Liceum Ogólnokształcącego". Odbyło sie uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku jubileuszowym. W części artystycznej teatr szkolny wystawił trzyaktową sztukę pt. "Studencka miłość" w reżyserii nauczycielki języka polskiego Ireny Jakubowskiej. Odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez mieszkańców Stalowej Woli. Szkoła została wpisana do Ksiąg Zasłużonych dla Miasta Stalowa Wola oraz otrzymała odznakę "Za Zasługi dla Województwa Tarnobrzeskiego". W tym samym roku, 15 grudnia utworzono Parlament Szkolny, zaś 22 grudnia powołano Komisję Praw Ucznia.

historia3a.jpg

Kontynuowane są tradycje zjazdów koleżeńskich; w 1989r. odbyło się spotkanie nauczycieli i absolwentów z 1958r.; a w 1995r. zjazd uczniów, którzy rozpoczęli naukę w 1938r. W 1993r. absolwent szkoły, biznesmen Zbigniew Niemczycki zostaje fundatorem pracowni komputerowej i spotyka się z uczniami oraz nauczycielami. Szkoła uzyskuje wysokie notowania w rankingach szkół ogólnokształcących, co odnotowuje prasa. W 1996 zdobyła 7 miejsce w Polsce w rankingu "Polityki" na podstawie rekrutacji do SGH. W tym samym roku 11 uzdolnionych uczniów uczestniczy w obozie matematycznym pod opieką i naukowym kierownictwem nauczycieli matematyki Stanisława Ordona i Waldemara Rożka, przy współudziale prof. dr hab. Wojciecha Guzickiego. W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Geograficznym młodzież uczestniczy w pięciu wyprawach: do koła podbiegunowego (1996), w Pireneje (1997), do Szkocji (1998), na Sycylię (1999) i na Peloponez (2000).

Od 1998r. liceum utrzymuje stałe kontakty z francuską szkołą w Troyes. Corocznie odbywa się wymiana młodzieży, uczniowie wyjeżdżają do Francji, a w następnym roku goszczą kolegów francuskich. Opiekę nad młodzieżą sprawuje nauczycielka języka francuskiego Marta Brodowska. W 1996r. biblioteka szkolna uzyskuje nowe pomieszczenie w którym znajduje się czytelnia (40 miejsc), od 1999r. młodzież może korzystać z Internetu (4 stanowiska internetowe).

Szkoła utrzymuje wysoką pozycję w rankingach. Na liście laureatów IV Rankingu Olimpiad Przedmiotowych z 1999r, przygotowanym przez Polski Komitet ds. UNESCO zajmuje XII miejsce, natomiast VIII w Ogólnopolskim Rankingu Liceów przeprowadzonym przez SGH w l 1993-1999. Od wielu lat szkoła prowadzi wykaz uczestników olimpiad na szczeblu centralnym i miedzynarodowym. Według danych (do 2001r.) może poszczycić się ogólną liczbą 105 finalistów olimpiad centralnych przygotowanych przez 37 nauczycieli z 16 przedmiotów. Szczególne sukcesy w pracy z uzdolnioną młodzieżą mają nauczyciele: Andrzej Kielar(12 olimpijczyków), Stanisław Szymonik (10), Zofia Bartczak(8), Waldemar Rożek(8), Janina Ciszkiwicz(5), Władysław Surmacz(5), Mariusz Potasz (4), Małgorzata Ujda(4), Renata Butryn(3) Jolanta Biłogras(3), Wiesław Mazurkiewicz(3). Młodzież zdobywa laury olimpijskie w Anglii (Robert Chrzan, uczeń Stanisława Szymonika), Angertynie (Tomasz Czajka - mat. ucz. Waldemara Rożka), Korei Płd (Tomasz Czajka), Rosji (Grzegorz Jackowski - biologia, ucz. Władysława Surmacza), we Włoszech (Jacek Partyka - język łaciński, ucz. Marioli Chudoby) i na Tajwanie (Tomasz Czajka). W uznaniu za wieloletnie osiągnięcia uczniów i nauczycieli dwukrotnie zorganizowano w liceum finały Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej w r. 2000 i 2001.

Szkoła może się też poszczycić wysokim wskaźnikiem absolwentów zdających pomyślnie egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. W r. 2000 z 253 absolwentów 82% dostało się na studia dzienne. Najczęściej wybieranymi kierunkami były: ekonomia, filologia, prawo, matematyka, informatyka, medycyna, historia, politologia i stosunki międzynarodowe. Piękną kartę w dziejach szkoły zapisali absolwenci, którzy powrócili do niej jako nauczyciele edukujący następne pokolenie młodzieży. Odnotowano nazwiska 40 nauczycieli, a wśród nich dyr. Stanisława Turka i obecnego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN.

Napisanie historii szkoły było możliwe dzięki ogromnej pracy mgr Ireny Sapińskiej, która w latach 1975-1985, na podstawie ocalałej dokumentacji i relacji ustnych nauczycieli, dokonała rekonstrukcji dziejów liceum, a następnie na bieżąco redagowała kronikę szkoły. W późniejszych latach kronikę pisała pracownia biblioteki szkolnej: mgr Elżbieta Garbaczewska, mgr Danuta Jata, mgr Irena Jakubowska.

Opracowanie: Irena Jakubowska