Część 2

1 III 1946 - szkoła powraca do dawnej siedziby przy ul. Mickiewicza. Zaczyna się organizowanie liceum i gimnazjum na nowo. Powstają organizacje uczniowskie - Szkolne Koło PCK i dwie drużyny harcerskie. Prof. Bienias kieruje chórem szkolnym odnoszącym wielkie sukcesy w skali ogólnokrajowej. Prof. Józef Grobel zakłada Kółko dramatyczne, które zaprezentowało mieszkańcom Stalowej Woli "Dziady" A. Mickiewicza. 16 maja 1947r. rzeszowskie kuratorium odwołuje ze stanowiska dyr. Witolda Habdank Kossowskiego, a obowiązki dyrektora powierza doktorowi Sewerynowi Durkaczowi, następnie w latach 1947/1948 dyrektorem zostaje Teodor Bachman, natomiast w latach 1948-1950 szkołą kieruje mgr Tomasz Sajdłowski, nauczyciel geografii. Następuje zmiana nazwy szkoły na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W latach 1950-1952 dyrektorami są kolejno mgr Józef Fijałkiewicz i mgr Kazimierz Bator. Od 1952 do 1969 szkołą kieruje dyrektor Adam Kantorek, nauczyciel matematyki. W tym czasie szkoła przenosi się do nowego budynku przy ulicy Staszica 5, gdzie ma swoją siedzibę do dzisiaj. Przez cały rok 1953 trwa urządzanie pracowni i klas, wykańczanie sal gimnastycznych, porządkowanie boiska szkolnego. W pracach biorą udział uczniowie pod kierunkiem nauczycieli, a szczególnie prof. Karola Nycza. Uczniowie mieli obowiązek noszenia mundurków szkolnych oraz znaczków na czapkach i beretach.

historia2a.jpg

W roku szkolnym 1959/60 szkoła zajmuje czołowe miejsce w woj. rzeszowskim pod względem liczby uczniów przyjętych na wyższe studia. 1 marca 1963r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Został nim mgr Tomasz Sajdłowski, dotychczasowy zastępca. Pełni funkcję dyrektora do r. 1972, a jego zastępcami są: mgr Roman Grabowski, nauczyciel fizyki (do 1965) i mgr Joanna Wańczyk, nauczycielka języka polskiego (od 1965r). Następuje świetny okres w dziejach szkoły. W 1963r. przyznano liceum tytuł szkoły wiodącej, a w 1964r. przyjęto ją do międzynarodowego stowarzyszenia UNESCO, co umożliwiło wymianę doświadczeń ze szkołami zagranicznymi. Dokumentacja szkolna odnotowuje wielki sukces uczennicy Anny Mączki, która w 1965r. zostaje laureatką Olimpiady Chemicznej. Jest to zarazem osiągnięcie opiekunki mgr Janiny Ciszkiewicz, która rozpoczyna chlubne tradycje uczestnictwa szkoły w ruchu olimpijskim. 20 V 1972r. odbywa się pierwszy zjazd absolwentów z 1952r. z okazji XX-lecia matury, co również stanie się tradycją szkoły.

Po odejściu na emeryturę dyr. T. Sajdłowskiego kierownictwo przejmuje mgr Tadeusz Gumiela, Nauczyciel fizyki. W tym czasie w pracowni historycznej utworzono Izbę Pamięci Narodowej, zradiofonizowano szkołę, powstała spółdzielnia uczniowska i szkolny sklepik.

historia2b.jpg

W dwusetną rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 15 X 1973r. szkoła otrzymuje imię Komisji Edukacji Narodowej a dla uczczenia tego doniosłego wydarzenia odsłonięto tablicę pamiątkową. Dnia 15 IX 1975r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Joanna Wańczyk (1975-1985), a jej zastępcą Franciszek Orzeł, nauczyciel fizyki. Od 1981r. są trzej zastępcy: mgr Stanisław Ordon, mgr Wiesława Maziak i mgr Franciszek Orzeł. W tym czasie szkoła ma 18 olimpijczyków na szczeblu centralnym, których opiekunami są nauczyciele: Władysław Surmacz(5), Janina Ciszkiewicz, Stanisław Szymonik, Kazimiera Kud, Władysława Kochowska, Franciszek Orzeł, Andrzej Kielar, Ewa Ruszkowska, Zofia Bartczak, Bożena Pieróg. Największy sukces odnieśli trzej uczniowie: Grzegorz Jackowski (opiekun naukowy Władysław Surmacz) zajmuje I miejsce w Oimpiadzie Biologicznej, Andrzej Bogusz (opiekun naukowy Franciszek Orzeł) III miejsce w Olimpiadzie Astronomicznej i Janusz Oleniacz (opiekun naukowy Stanisław Szymonik) III miejsce w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Moskwie. Rozwija się również życie kulturowe szkoły, młodzież uczestniczy w festiwalu "Młodzi Muzycy Młodemu Miastu", działa Klub Turystyczny (pod opieką Elżbiety Czerskiej), wydawana jest gazetka szkolna "Kleks" (opieka Anny Sieraczyńskiej), powstaje szkolne radio "Supełek" i teatr (opieka Irena Jakubowska). 14 X 1978 szkoła obchodzi uroczystości 40-lecia swego powstania i z tej okazji otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Nauczycielski.

Od 1979/80r. szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN (w jej skład wchodzi również Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych). W 1984 odbywa się remont szkoły - naprawiono dach, instalację kanalizacyjną, elektryczną, pomalowano 20 sal lekcyjnych, wymieniono parkiet w salach gimnastycznych i na korytarzach. Zmodernizowano pracownie: chemiczną, fizyczną i wychowania plastycznego. Przeprowadzona w marcu 1985r. wizytacja wysoko oceniła pracę dydaktyczną i wychowawczą szkoły.