Konkursy

Informacje o konkursach i olimpiadach.

OJN

Data: 12.11.2009

Rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych i Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego informują, że pierwszy etap Olimpiady planowany jest na dzień 20.11.2009 roku - tak wczesny termin jest konieczny ze względu na terminy próbnych matur.

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Data: 12.11.2009

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej zaprasza uczniów do udziału w Olimpiadzie.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie dostępne są na stronie: http://www.owoue.interia.pl

30 rocznica powstania NSZZ Solidarność

Data: 12.11.2009

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku zaprasza uczniów do udziału w Konkursie Plastycznym "Polska moja ojczyzna - 30 rocznica powstania NSZZ Solidarność owoc nadziei, wiary i tęsknoty pokoleń Polaków ku Niepodległości"

Wszelkie informacje o Konkursie oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej Sekcji Krajowej POiW NSZZ "Solidarność".

Konkurs Historyczno - Literacki

Data: 12.11.2009

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSSZ Solidarność w Gdańsku zaprasza uczniów do udziału w Konkursie Historyczno - Literackim "Od Jałty do Gdańska"(30 lat Solidarności)

Wszelkie informacje o Konkursie oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej Sekcji Krajowej POiW NSSZ "Solidarność".

Kangur Matematyczny

Data: 12.11.2009

Regionalny Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny zaprasza uczniów do udziału w Konkursie.

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie: http://www.mat.umk.pl/kangur

Olimpiada Teologii Katolickiej - zmiana terminu

Data: 09.11.2009

Komitet Organizacyjny XX Olimpiady Teologii Katolickiej informuje, że
zmieniony został termin etapu szkolnego OTK 2010 z 26 listopada 2009
roku na 1 grudnia 2009 roku. Zmiana spowodowana jest tym, że od 24 - 27
listopada w szkołach ponadgimnazjalnych odbywać się będą próbne matury,
co uniemożliwiałoby maturzystom udział w Olimpiadzie. Nowy termin został
ustalony w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Sylwia Węglińska

XXII Olimpiada Filozoficzna

Data: 29.10.2009

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej zapraszają uczniów do udziału w XXII Olimpiadzie Filozoficznej.

Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady znajdują się na stronie internetowej: http://www.ptfilozofia.pl

EOSP

Data: 27.10.2009

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zarząd Oddziału Warszawskiego Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji zapraszają uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych (klasy II) do udziału w VI edycji Europejskiej Olimpiady Społeczno - Prawnej.

Więcej informacji na temat Olimpiady znajduje się na stronie internetowej: http://www.ewspa.edu.pl

Ogólnopolski Konkurs Historyczny

Data: 15.10.2009

Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzyna Hall, ogłosiła rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej, zwracając się jednocześnie do instytucji i organizacji działających na tym polu o pomoc w upowszechnianiu wiedzy o naszej najnowszej historii wśród młodzieży oraz o podjęcie ścisłej współpracy z nauczycielami i społecznościami szkolnymi.

Fundacja "Polsko - Niemieckie Pojednanie", Stiftung "Polnisch - Deutsche Aussöhnung" - jako członek koalicji na rzecz historii najnowszej w edukacji - ogłosiła w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką", który jest bezpośrednią odpowiedzią na ten apel.

Regulamin Konkursu i wszystkie praktyczne informacje są dostępne na stronie http://www.straty.pl oraz u nauczycieli historii.

Olimpiada Wiedzy o Finansach

Data: 22.09.2009

W dniach 6,7,8 października 2009 r. odbędą sie zawody szkolne Olimpiady Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji.

Zgłoszenia uczniów, którzy chcą wziąć udział w Olimpiadzie przyjmuje pani Elżbieta Komsa do dnia 25.09.2009 r.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie znajdują sie na stronie:http://www.olimpiadafinansowa.pl

1 ... 57 58 59 60 61