Konkursy

Informacje o konkursach i olimpiadach.

Konkurs PWSW w Przemyślu

Data: 08.12.2009

Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu organizuje Konkurs na "Esej w zakresie stosunków międzynarodowych" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać u nauczycieli WOS i na stronie internetowej: http://www.ism.pwsw.pl

XXXIX Olimpiada Biologiczna

Data: 08.12.2009

Od roku szkolnego 2009/10 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło zasady organizacji olimpiad przedmiotowych, rozpisując otwarty konkurs ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2009/10. Konkurs wygrał dotychczasowy organizator Olimpiady Biologicznej - Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, w ramach którego działają Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Biologicznej.

MEN przeznaczyło na tegoroczną edycję Olimpiady Biologicznej kwotę niewystarczającą na organizację wszystkich etapów na dotychczasowym poziomie.Część merytoryczna zawodów okręgowych będzie trwała jeden dzień, tj. 23 stycznia 2010 r., w czasie którego odbędzie się egzamin testowy i rozmowa z autorami prac wytypowanymi do wyróżnienia. Jedynym kryterium kwalifikacji do eliminacji III stopnia będzie wynik uzyskany w teście. Do eliminacji centralnych zakwalifikuje się, jak w poprzednich edycjach, ok. 100 najlepszych zawodników z całej Polski. Oficjalna informacja o kwalifikacji do zawodów centralnych zostanie przesłana przez KGOB do Dyrekcji Szkół nie później niż 4 tygodnie przed zawodami centralnymi

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Rzeszowie informuje, że następujący uczniowie naszej szkoły zostali zakwalifikowani do eliminacji okregowych XXXIX Olimpiady Biologicznej:
Rafał Skrzypek
Agnieszka Szuba
Damian Szyszka
Ewa Giebułtowicz
Katarzyna Gruba

Gratulujemy!

Zagrożenia HIV, AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową

Data: 07.12.2009

W czwartek 10.12.2009 r odbędzie się uroczysty finał Międzyszkolnego konkursu: Zagrożenia HIV, AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową
W uroczystościach, które odbędą się w SDK o godz. 10.00 wezmą udział uczniowie klasy 1e, 2g i 2d.

Małgorzata Gołojuch – koordynator Konkursu

XXXVI Olimpiada Historyczna

Data: 07.12.2009

Po analizie porównawczej prac pisemnych z eliminacji szkolnych Okręgowy Komitet Olimpiady Historycznej na posiedzeniu w dniu 4.12.2009 r. podjął decyzję o dopuszczeniu do eliminacji okregowych następujących olimpijczyków z naszej szkoły, którzy uzyskali po weryfikacji prac pisemnych co najmniej 42 punkty (ocena:+ dobry):
1. Szymon Mazurkiewicz
2. Arkadiusz Rycerz
3. Klaudia Widomska
4. Patryk Wrażeń

Eliminacje okręgowe (pisemne) XXXVI Olimpiady Historycznej odbędą się w dniu 9 stycznia 2010 r. (sobota) w Rzeszowie w budynku Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Rejtana 16 C o godz. 8:30.

Eliminacje ustne odbędą się również w budynku Instytutu Historii UR w dniu 14 stycznia 2010 r. o godzinie 13:00.

Rozkład sal, w których odbędą się eliminacje pisemne i ustne będzie wywieszony na tablicy w hallu Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Olimpiada Przedsiębiorczości

Data: 01.12.2009

Etap szkolny Olimpiady Przedsiębiorczości odbędzie się dnia 3.12.2009 r. (czwartek) o godz. 7:10 w salach 25 i 26.

Elżbieta Komsa

KNOW AMERICA 2010

Data: 30.11.2009

Colegium Civitas zaprasza uczniów do wzięcia udziału w internetowym konkursie "Know America 2010"

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://www.know-america.org

Konkurs Kolęd Angielskich

Data: 30.11.2009

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli zaprasza uczniów do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Kolęd Angielskich organizowanym w w/w szkole w dniu 21.12.2009 roku.

Zgłoszenia należy kierować telefonicznie: 015 8440412, 515280008 lub mailowo na adres: agastwola@wp.pl do dnia 17.12.2009, podając:
- nazwę szkoły,
- imię i nazwisko opiekuna oraz dane kontaktowe,
- imię i nazwisko wykonawcy oraz tytuły wykonywanych utworów.

Konkurs organizowany przez WSPiA w Lublinie

Data: 30.11.2009

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i Narodowy Bank Polski zapraszają uczniów do udziału w IX edycji konkursu "Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy"

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.przedsiebiorczyuczen.wspa.pl

XXXVIII Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy

Data: 19.11.2009

W dniach 12-14 listopada 2009 roku na zamku Golubskim (woj. Kujawsko-Pomorskie) rozstrzygnął się XXXVIII Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy Młodzieży. Pierwszego dnia krasomówcy z całego kraju, wyłonieni podczas eliminacji wojewódzkich, zmagali się o miejsca w finale. Dziesięciominutowe prezentacje oceniało jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele oświaty i mediów. Najlepsi uczestnicy, poza piętnastominutowym wystąpieniem, zmagali się w finale z tematami, na których przygotowanie mieli niecałą minutę. Ogromny sukces odniósł uczeń nszej szkoły, Maciej Doryk z klasy 1i, który zajął II miejsce. Gratulujemy!

Termin OJN

Data: 18.11.2009

W piątek, tj. 20.11.2009 r. o godz. 7:10 w salach 43 i 45 odbędzie się szkolny etap XXXIII Olimpiady Języka Niemieckiego.

1 ... 56 57 58 59 60 61