Nasi uczniowie w Olimpiadzie Artystycznej

03.03.2020, 06:28

scr

Uczniowie naszej szkoły brali udział w 44 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Artystycznej na szczeblu okręgowym w Krakowie. Olimpiada odbywa się w II etapach ( część pisemna i ustna).

Do etapu ustnego dostało się pięciu uczniów do poszczególnych sekcji:
Historia muzyki: Cezary Sagan III c, Szymon Haczyk III c, Bastian Bereżański II i,
Historia sztuki: Ewa Miazga II a, Brzyska Patrycja II b.

Kolejnym etapem Olimpiady jest weryfikacja wyników z etapu okręgowego i kwalifikacja uczniów do etapu ogólnopolskiego .

Nauczycielką przygotowującą uczniów do Olimpiady Artystycznej jest p. Jolanta Kawa.

GRATULUJEMY