Śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów

28.01.2020, 13:18

W piątek, tj. 31.01.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas z wychowawcami.
Spotkanie rodziców uczniów klasy 2d oraz klasy 2g odbędzie się w piątek 07.02.2020 r. o godz. 17 (w sali 20 - 2d; w sali 24- 2f).

Prosimy o sprawdzenie sali, w której odbędzie się wywiadówka TUTAJ

Ze względu ograniczoną ilość miejsc parkingowych szkoły prosimy rodziców o parkowanie za budynkiem szkoły przy blokach na ulicy Staszica.

ZAPRASZAMY