Techniczne

Informacje techniczne o funkcjonowaniu i zmianach w serwisie internetowym Loken.pl.

Ostatnia wiadomość

Data: 09.04.2020

Jako administratorowi przypadła mi zaszczytna rola napisania ostatniej wiadomości na www.loken.pl w chwili gdy strona przechodzi do historii szkoły jako archiwalna strona internetowa.
W październiku 2006 r. kiedy startowaliśmy z serwisem nikt z nas twórców i odbiorców witryny nie przewidywał, że będzie nam służyła przez 14 lat. Jak każdy z nas w tym czasie – postarzała się, ale do dziś nie straciła nic ze swojej witalności i siły przekazu.

Składam serdeczne podziękowania inicjatorowi projektu -Tomaszowi Jędrzejewskiemu

Andrzej Wnuk

Kontakt z administratorem

Data: 22.03.2020

Drodzy Uczniowie,
kontaktując się ze mną (najlepiej drogą mailową) proszę zachować pewien standard wiadomości.
1. Temat: Klasa, Imię i Nazwisko, Login
2. Treść wiadomości ...
3. Podpis ...

Odpowiadam (w pierwszej kolejności) na wszystkie maile na: awnuk(at)loken.pl
Pozdrawiam
Andrzej Wnuk

Usprawiedliwienia

Data: 18.12.2019

W związku z pojawiającymi się informacjami o braku możliwości usprawiedliwiania w dzienniku elektronicznym pragnę poinformować, że wskazana sytuacja została zgłoszona i zarejestrowana w serwisie VULCAN jako błąd. Rozwiązaniem jest wybranie pozycji Uczeń NOWOŚĆ tam funkcjonalność jest pełna.
A. Wnuk

LOKENInfo – instrukcja instalacji

Data: 25.04.2019

Nasza mobilna aplikacja LOKENInfo na smartfona – LOKEN w pigułce.
Instrukcja instalacji aplikacji na dowolnego smartfona znajduje się w linku poniżej.
Pobierz w pliku w PDF

Konta, loginy, hasła

Data: 14.04.2013

Od 11.04.2013 po dwutygodniowej przerwie szkolny system logowania do kont nauczycielskich i uczniowskich ponownie działa poprawnie. Ze względu na specyfikę procedury ustalania hasła do profilu zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, niezbędne informacje zostaną odrębnie przekazane dla uczniów i nauczycieli. Dla nauczycieli instrukcja pierwszego logowania zostanie umieszczona w pokoju nauczycielskim. Uczniowie o w/w procedurze zostaną poinformowani przez nauczycieli informatyki na lekcjach.
Obecnie zostało założonych około 60 kont nauczycielskich i 999 (xxx) kont uczniowskich. Standard nazewnictwa identyfikatorów pozostał niezmieniony.

Nauczyciel: xnazwisko, mail: xnazwisko@loken.pl (x-pierwsza litera imienia)

Uczeń: uczenxxx, mail: uczenxxx@loken.pl (niezbędny do dziennika internetowego)

Ze względów bezpieczeństwa oraz spójności danych wszystkie konta uczniów są zablokowane. Odblokowanie profilu następuje w chwili aktywacji konta przez nauczyciela na lekcji.

Andrzej Wnuk

Awaria serwera

Data: 07.04.2013

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szkolnego systemu informatycznego pragnę poinformować, że dotychczasowy sposób logowania do systemu przez nauczycieli i uczniów zostanie utrzymany. Pierwsze loginy zaczną funkcjonować około środy tj. 10.04.2013. O sposobie logowania i ustalaniu hasła przez użytkownika poinformuję osobno.
Obecnie w wyniku wymuszonych zmian (awaria serwera) dostęp do zawartość profili jest utrudniony a w przyszłości stanie się niemożliwy. Aby jednak umożliwić użytkownikom odzyskanie istotnych informacji, w sali 35 został odseparowany komputer z możliwością zalogowania się na starych zasadach. Utrzymanie tego komputera planuję na kilka tygodni ale nie dłużej niż do końca roku szkolnego lub "końca serwera" (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).

Zapraszam zainteresowanych i jednocześnie przepraszam za niedogodności.
Andrzej Wnuk

Test

Data: 03.04.2013

W imieniu swoim przepraszam za czasową niedostępność naszej strony oraz niedogodności związane z funkcjonowaniem internetu na terenie szkoły. Związane jest to ze zmianą infrastruktury informatycznej szkoły.
Andrzej Wnuk

PRZETARG

Data: 20.10.2008

Stalowa Wola, dnia 20.10.2008
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
37-450 STALOWA WOLA
UL. STASZICA 5

ZSO /141/224/10/2008

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, ul. Staszica 5 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa wyposażenia hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, ul. Staszica5„

wybrano ofertę nr 4 firmy:

„Best Sport-Pro” sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, 34-330 Żywiec, cena oferty (brutto) – 94.916,00 zł

Na podstawie określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo spośród ofert podlegających ocenie.

Załączniki:

  1. zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12
  2. streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21

DYREKTOR SZKOŁY - Mariusz Potasz

Przerwa techniczna

Data: 15.02.2008

Dzisiaj w okolicach południa mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu szkolnej strony WWW oraz szkolnej sieci w związku z pracami administracyjnymi na serwerze. Prosimy o wyrozumiałość i za utrudnienia przepraszamy.

1