Matury

Sprawy dotyczące matur.

Wewnętrzna próbna matura z kilku przedmiotów rozszerzonych

Data: 10.03.2020

Wewnętrzna próbna matura z chemii (klasy F,G,H), biologii(klasy F,G,H), geografii(klasy B,E), historii (klasy D,I), WOS-u (klasy D,I) i matematyki (klasy C,F,G).

Informujemy że w poniedziałek 16.03.2020 r.i we wtorek 17.03.2020 r. od godz. 7.55 do 10.55 zaplanowana jest próbna matura z w/w przedmiotów na poziomie rozszerzonym (oprócz matematyki)dla zainteresowanych i zapisanych uczniów. Próbna matura z matematyki odbędzie się 17.03.2020 r. od godz. 10.55.

Lista uczniów będzie opublikowana niżej a hasło dostępu przesłane wiadomością przez e-dziennik.

przedmiot data lista UWAGI
chemia – pr 16.03.2020 r. lista Uczniowie klasy 3d i 3f, którzy nie będą pisać matury przychodzą na godz. 10.55. Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje wg planu.
historia – pr 16.03.2020 r. lista Uczniowie klasy 3d i 3f, którzy nie będą pisać matury przychodzą na godz. 10.55. Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje wg planu.
biologia– pr 17.03.2020r. lista Uczniowie klasy 3b, 3e , 3f, 3g, którzy nie będą pisać matury przychodzą na godz. 10.55. Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje wg planu.
geografia – pr 17.03.2020 r. lista Uczniowie klasy 3b, 3e , 3f, 3g, którzy nie będą pisać matury przychodzą na godz. 10.55. Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje wg planu.
matematyka – pr 18.03.2020 r. lista Uczniowie z klas C,G,F, którzy nie piszą matury po 10.55 są zwolnieni do domu

Wewnętrzna próbna matura z matematyki

Data: 25.02.2020

Informujemy maturzystów, że w piątek 28.02.2020 r. od godz. 7.10 odbędzie się próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów klasy 3i, 3h, z pozostałych klas uczniów nieobecnych i uczniów, którzy nie osiągnęli progu 30 % na maturze z Nową Erą.

Zaniennik sal od 07 stycznia

Data: 06.01.2020

Prosimy uczniów klas pierwszych i drugich o sprawdzenie zamienników sal na okres próbnej matury.
Plan zamiany sal został opublikowany TUTAJ

Próbna matura z Nową Era

Data: 23.12.2019

Przypominamy maturzystom, że w dniach 02-10.01.2020 r. odbędą się próbne matury z Nową Erą. Informacja dotycząca organizacji i czasu rozpoczęcia egzaminów została zapisana w pliku "listy" .

Dla maturzystów lekcje przed egzaminem i po egzaminie odbywają się wg planu pracy szkoły z uwzględnieniem zastępstw.

Dla pozostałych uczniów ( klasy 1,2) lekcje będą odbywać się wg planu pracy szkoły z uwzględnieniem zastępstw.

Aby otworzyć plik "lista" należy wpisać hasło, które zostanie przesłane wiadomością na e-dziennik.

przedmiot data lista UWAGI
Język polski – pp 2.01.2020 r. lista Obowiązkowa dla wszystkich maturzystów
Biologia – pr 2.01.2020 r. lista Uczniowie z klas F, G, H, którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Matematyka – pp 3.01.2020r. lista Obowiązkowa dla wszystkich maturzystów
Historia – pr 3.01.2020 r. lista Uczniowie z klas D, I którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Język angielski/Język niemiecki/Język hiszpański– pp 7.01.2020 r. lista Obowiązkowa dla wszystkich maturzystów
Język angielski – pr 7.01.2020 r. lista Uczniowie z klas A,B,D,E,H,I, którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Język polski – pr 8.01.2020 r. lista Uczniowie z klasy D,I, którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Chemia – pr 8.01.2020 r. lista Uczniowie z klas F, G, H którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Matematyka – pr 9.01.2020 r. lista Uczniowie z KLAS A,B,C,D, E, F, G którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Wiedza o społeczeństwie/historia sztuki – pr 9.01.2020 r. lista Uczniowie z klas D, I którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Geografia – pr 10.01.2020r. lista Uczniowie z klasy B,E którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Fizyka – pr 10.01.2020 r. lista Uczniowie z klas A, C którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Język niemiecki/hiszpański/rosyjski – pr 10.01.2020 r. lista Lekcje wg planu, maturę piszą tylko zadeklarowani uczniowie

Próbna matura z Nową Erą 2020

Data: 12.12.2019

Przypominamy maturzystom, że w dniach 02-10.01.2020 r. odbędą się próbne matury z Nową Erą. Informacja dotycząca organizacji i czasu rozpoczęcia egzaminów została zapisana w pliku "listy" .

Dla maturzystów lekcje przed egzaminem i po egzaminie odbywają się wg planu pracy szkoły z uwzględnieniem zastępstw.

Dla pozostałych uczniów ( klasy 1,2) lekcje będą odbywać się wg planu pracy szkoły z uwzględnieniem zastępstw.

Aby otworzyć plik "lista" należy wpisać hasło, które zostanie przesłane wiadomością na e-dziennik.

przedmiot data lista UWAGI
Język polski – pp 2.01.2020 r. lista Obowiązkowa dla wszystkich maturzystów
Biologia – pr 2.01.2020 r. lista Uczniowie z klas F, G, H, którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Matematyka – pp 3.01.2020r. lista Obowiązkowa dla wszystkich maturzystów
Historia – pr 3.01.2020 r. lista Uczniowie z klas D, I którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Język angielski/Język niemiecki/Język hiszpański– pp 7.01.2020 r. lista Obowiązkowa dla wszystkich maturzystów
Język angielski – pr 7.01.2020 r. lista Uczniowie z klas A,B,D,E,H,I, którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Język polski – pr 8.01.2020 r. lista Uczniowie z klasy D,I, którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Chemia – pr 8.01.2020 r. lista Uczniowie z klas B,F, G, H którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Matematyka – pr 9.01.2020 r. lista Uczniowie z KLAS A,B,C,D, E, F, G którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Wiedza o społeczeństwie/historia sztuki – pr 9.01.2020 r. lista Uczniowie z klas D, I którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Geografia – pr 10.01.2020r. lista Uczniowie z klasy B,E którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Fizyka – pr 10.01.2020 r. lista Uczniowie z klas A, C którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Język niemiecki/hiszpański/rosyjski – pr 10.01.2020 r. lista Lekcje wg planu, maturę piszą tylko zadeklarowani uczniowie

Zajęcia dla maturzystów

Data: 03.12.2019

INFORMUJEMY, ŻE spełniając oczekiwania tegorocznych maturzystów, po złożeniu ich pisemnych deklaracji, zostały zorganizowane w naszej szkole „Godziny dodatkowe”, które będą prowadzone poprzez nauczycieli przedmiotów maturalnych.

Zajęcia te będą obowiązkowe. Uczeń musi uczestniczyć w jednych wybranych przez siebie zajęciach (wg deklaracji złożonej w sekretariacie). Deklaracja uczniów złożona w sekretariacie jest dla nich wiążąca.

Zajęcia będą odbywać się w środy i czwartki na 1, lub/i 2 godzinie lekcyjnej zgodnie z zapisem w dzienniku.

Szatnie dla maturzystów od 10 maja

Data: 09.05.2019

Informujemy maturzystów, że w dniach pisemnych egzaminów od 10.05.2019 r. szatnie będą w sali 42 i przy salach gimnastycznych.

Szatnie na czas egzaminów ustnych będą w salach 23 i 39.

Matura 2019

Data: 30.04.2019

Od 6 do 22 maja 2019 r. odbędą się egzaminy maturalne, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkole według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Przypominamy, że na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się:

  • z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem),
  • z przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie, dlatego też opisane imieniem i nazwiskiem, przedmiotem maturalnym i numerem sali należy złożyć w sekretariacie szkoły przed egzaminem),
  • o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali.

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody mineralnej. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze.

Informujemy maturzystów, że w dniach egzaminów 06-09.05.2019 r. szatnie będą w salach 20,39 i przy salach gimnastycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi matury.

Sugerujemy zdającym na salach gimnastycznych (nr 14 i 28), iż wskazane byłoby wzięcie cieplejszego ubrania.

DYREKCJA SZKOŁY

Próbne matury

Data: 18.03.2019

W DNIU 19.03.2019 r. (wtorek) odbędzie się próbna matura z BIOLOGII, GEOGRAFII I HISTORII od godz. 10.45 do 13.45 (180 minut). Uczniowie powinni się zgłosić do wskazanych sal o godz. 10.35.
W tym dniu lekcje przed maturą odbywają się wg planu, a uczniowie klas B,D,E,F,G,H,I, którzy nie piszą matury próbnej będą zwolnieni do domu po godzinie 10.35.

W DNIU 21.03.2018 r. (CZWARTEK) odbędzie się próbna matura z CHEMII, FIZYKI i WOS-u, FILOZOFII od godz. 7.30 do 10.30 (180 minut). Uczniowie powinni się zgłosić o godz. 7.20
W tym dniu uczniowie klas A,B,C,D,F,G,H,I, którzy nie piszą matury próbnej przychodzą na 5 godzinę lekcyjną. Od 10.55 lekcje odbędą się zgodzie z podziałem godzin.

Listy z podziałem uczniów na sale są opublikowane TUTAJ.
Aby otworzyć plik należy wpisać hasło, które zostało przesłane wiadomością na e-dziennik.

Zamiennik sal na wtorek i czwartek TUTAJ.

Próbne matury 19 i 21.03.2019

Data: 13.03.2019

W DNIU 19.03.2019 r. (wtorek) odbędzie się próbna matura z BIOLOGII, GEOGRAFII I HISTORII od godz. 10.45 do 13.45 (180 minut). Uczniowie powinni się zgłosić do wskazanych sal o godz. 10.35.
W tym dniu lekcje przed maturą odbywają się wg planu, a uczniowie klas B,D,E,F,G,H,I, którzy nie piszą matury próbnej będą zwolnieni do domu po godzinie 10.35.

W DNIU 21.03.2018 r. (CZWARTEK) odbędzie się próbna matura z CHEMII, FIZYKI i WOS-u, FILOZOFII od godz. 7.30 do 10.30 (180 minut). Uczniowie powinni się zgłosić o godz. 7.20
W tym dniu uczniowie klas A,C,G,H,D, I, którzy nie piszą matury próbnej przychodzą na 5 godzinę lekcyjną. Od 10.55 lekcje odbędą się zgodzie z podziałem godzin.

Listy z podziałem uczniów na sale są opublikowane TUTAJ.
Aby otworzyć plik należy wpisać hasło, które zostało przesłane wiadomością na e-dziennik.

1 2 3 4 ... 11