VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalisów w LO im. KEN

W sobotę 7.01.2012 r. w naszej szkole odbył się II etap Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Wzięło w nim udział łącznie 130 uczniów, w tym sześciu ze Stalowej Woli oraz pięciu z Niska. Podczas gdy uczniowie zmagali się z zadaniami matematycznymi ich nauczyciele uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest to jedyna w Polsce olimpiada przedmiotowa dla gimnazjalistów organizowana na szczeblu ogólnopolskim. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej (olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) postanowił w 2005 roku powołać Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów (OMG). Z założenia OMG jest adresowana do najzdolniejszych uczniów gimnazjum, szczególnie zainteresowanych matematyką. Celem zawodów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, wyszukanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. Od 2005 r. przewodniczącym Komitetu okręgowego OMG jest nauczyciel LO im. KEN Waldemar Rożek, a członkiem wicedyrektor szkoły Stanisław Ordon.

Za organizacje przebiegu olimpiady odpowiedzialny był nauczyciel matematyki LO im.KEN Waldemar Rożek.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu olimpiady TUTAJ
oraz przeczytania informacji o OMG TUTAJ