4. i 5. miejsce na okręgowych zawodach XLVI OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

11.02.2020, 11:08

scr

W dniach 08-09.02.2020 r. w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się okręgowe zwody XLVI OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ.

Zawody przebiegały dwuetapowo. W pierwszym dniu uczniowie rozwiązywali trzy arkusze, podejście trwało 45-60 minut. Wieczorem pierwszego dnia zawodów ogłoszono wyniki części pisemnej i wytypowano uczestników do zawodów ustnych. W dniu 09.02.2020 r. odbyły się zawody ustne. W części A etapu ustnego olimpijczycy zmierzyli się z quizem multimedialnym. W część B etapu ustnego Jury oceniało odpowiedzi na wylosowany temat.

Obaj uczniowie reprezentujący naszą szkołę osiągnęli bardzo wysokie wyniki i zostali dopuszczeni do części ustnej olimpiady . Ostatecznie Maksymilian Tabian z klasy 1aG zajął czwarte miejsce a Kamil Źródłowski z klasy 3a zajął piąte miejsce w całym okręgu rzeszowskim. Lepszymi od naszych uczniów okazali się olimpijczycy w Krosna i Ropczyc.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja wyników II etapu przez członków Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej do dnia 1 marca 2020 r. Po przeprowadzeniu weryfikacji wyników prac zawodów II etapu do zawodów finałowych będą zakwalifikowani uczniowie z najwyższymi wynikami .

Zawody finałowe odbędą się w dniach 16-19 kwietnia 2020 r. w Gdyni.

SERDECZNIE GRATULUJEMY